Koordinators ansvar

OBS!
Om det händer något inom LSS verksamheter ta kontakt med Johan Crusefalk ibland stannar det i verksamheterna!

Västerås stads koordinators ansvar

Koordinatorn för synpunkter och klagomål har tre huvudsakliga arbetsuppgifter:

Ta emot synpunkter/klagomål från allmänheten. Koordinatorn är en ingång bland flera för allmänheten att lämna klagomål och synpunkter på utförarverksamheter och på den myndighetsutövning som sociala nämndernas förvaltning ansvarar för.
Johan Crusefalk
Telefonnummer 021-39 39 50
johan.crusefalk@vasteras.se

Publicerad:
måndag 5 november 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se