Kurs om kommunikation

Ett tillfälle för anhöriga som vill bli ännu bättre på kommunikationen med sina nära med flerfunktionsnedsättningar!

Du kan gå kursen om kommunikation och AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) under våren 2014. Kursen ges av Nka och Mälardalens högskola och är en distanskurs på 7,5 hp. Deltagare på anhörigplatser behöver inte uppfylla kursens behörighetskrav. När kursen är slutförd får en anhörigdeltagare ett kursintyg men inga högskolepoäng.

Att få göra sin röst hörd och berätta om sina behov och sin vilja är en rättighet och viktigt för att leva ett gott liv. Under kursen får du lära dig alternativ och kompletterande kommunikation för och med personer som har kommunikativa svårigheter.

Sista ansökningsdag till en anhörigplats är 10 januari 2014.

Kurs om AKK vårterminen 2014 – läs mer på Nka:s webbplats

Publicerad:
fredag 20 december 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se