Kvinnor med utvecklingsstörning missar mammografi

Kvinnor med utvecklingsstörning missar mammografi

 

I slutet av år 2012 kom varningen från FUB i Västernorrland: Kvinnor som bor i gruppbostäder går inte på mammografi och cellprovtagning lika ofta som andra kvinnor. Frågan var om de inte blir kallade eller om de får kallelser, men inte går på undersökningarna?
Det fanns anledning att oroa sig. I början av år 2013 visade Socialstyrelsens lägesrapport att kvinnor med LSS-insatser oftare dör i bröstcancer än andra.
Funktionsnedsatta löper fördubblad risk att dö i cancer
Högre risk för cancerdöd hos funktionsnedsatta
Anna Niklasson från Riks-Klippans styrelse ochThomas Jansson träffade Karin Flyckt och Ulla-Britt Blomqvist på Socialstyrelsen den 13 februari för att prata om jämlik vård.
De diskuterade bland annat mammografi. Även Socialstyrelsen undrar vad det beror på att kvinnor med utvecklingsstörning inte gör samma kontroller som andra kvinnor. Socialstyrelsen kommer fortsätta försöka reda ut vad som går fel.
De pratade också om andra saker. Tillexempel kommer Socialstyrelsen i år undersöka tillgängligheten på vårdcentralerna. 
Hur vården fungerar för de som bor i gruppbostad är en viktig fråga. Hösten 2012 skrev Klippan och FUB om attalla i Sverige inte får samma vård. Läs det uttalandet bland bilagorna här nedanför.
Nyhetsartiklar från Västernorrland om mammografi:
Ingen cancerkoll för utvecklingsstörda
Monica Stjernsten i FUB: ”Man blir ju så förbannad”

Publicerad:
onsdag 19 februari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se