Kvinnor med utvecklingsstörning missar mammografi

Kvinnor med utvecklingsstörning missar mammografi

 

I slutet av år 2012 kom varningen från FUB i Västernorrland:  by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>Kvinnor som bor i gruppbostäder går  by Sense” href=”https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>inte på mammografi och cellprovtagning lika ofta som andra  by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>kvinnor. Frågan var om de  by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>inte blir kallade eller om de får kallelser, men inte går på undersökningarna?

Det fanns anledning att oroa sig. I början av år 2013 visade Socialstyrelsens lägesrapport att kvinnor med LSS-insatser oftare dör i bröstcancer än andra.

Funktionsnedsatta löper fördubblad risk att dö i cancer

Högre risk för cancerdöd hos funktionsnedsatta

Anna Niklasson från Riks-Klippans styrelse och by Sense” href=”https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>Thomas Jansson träffade Karin Flyckt och Ulla-Britt Blomqvist på Socialstyrelsen den 13 februari för att prata om jämlik vård.

De diskuterade  by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>bland annat mammografi. Även Socialstyrelsen undrar vad det beror på att kvinnor med utvecklingsstörning  by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>inte gör samma kontroller som andra kvinnor. Socialstyrelsen kommer  by Sense” href=”https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>fortsätta försöka reda ut vad som går fel.

De pratade också om andra saker.  by Sense” href=”https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>Tillexempel kommer Socialstyrelsen i år undersöka tillgängligheten på vårdcentralerna. 

Hur vården fungerar för de som bor i gruppbostad är en viktig fråga. Hösten 2012 skrev Klippan och FUB om att by Sense” href=”https://www.fub.se/lokalt/fub-sundsvall/kalender/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>alla i Sverige  by Sense” href=”https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/kvinnor-med-utvecklingsstorning-missar-mammografi#”>inte får samma vård. Läs det uttalandet bland bilagorna här nedanför.

Nyhetsartiklar från Västernorrland om mammografi:

Ingen cancerkoll för utvecklingsstörda

Monica Stjernsten i FUB: ”Man blir ju så förbannad”

Publicerad:
tisdag 18 februari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se