Lärorik LSS dag i Skövde

Lördagen den 11 mars hade Riksförbundet FUB och FUB Västra Götaland bjudit in till LSS dag. Halland representerades av Monica Carlsson, Berit Svensson, Willy Engebrethsen och Inger Myrén.
Monica, Berit och Willy
Dagen började med information om hur Västra Götaland har det i nuläget och rapport från de olika arbetsgrupperna som arbetar med den utredning av LSS som just nu pågår.
Elaine Johansson, ordförande i FUB Västra Götaland berättade om hur det ser ut i de olika kommunerna i länet.
Elaine Johansson
Judith Timoney informerade om Handikappförbundens arbetsgrupp.
Judith TimoneyJesper Symreng, förbundsjurist på Riksförbundet FUB presenterade den statliga utredningen.
                         Jesper Symreng
Eva Borgström leder kansliets arbetsgrupp och berättade om den.
Eva Borgström
Pelle Kölhed är Handikappförbundens expert i LSS-utredningen.
Pelle Kölhed
Lillemor Holgersson var också med och hjälpte till under dagen.
Lillemor Holgersson
Efter en god middag och kaffe blev det gruppdiskussioner med tre olika teman. Vi fick höra många exempel på maktmissbruk och hur lagen kringgås och successivt urholkas. Det finns så klart även bra exempel. Vi konstaterar att det är viktigt med samverkan och dialog med kommunens Socialnämnd och politiker. 

Det blev en bra och innehållsrik dag. Tillsammans jobbar vi vidare för att stärka LSS.
Berit och Monica på LSS dag i Skövde

Klicka här så finns det ett sammandrag från LSS-dagen i Stockholm län. Där hittar du också de bilagor som presenterades under dagen.

Studieförbundet Vuxenskolan var medarrangör den här dagen.

Publicerad:
tisdag 14 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se