Hoppa till innehåll

Årets uppdatering av FUB:s rapport ”Fångad i Fattigdom?”

Publicerad:

Nu kan du läsa FUB:s rapport ”Fångad i fattigdom?” för 2024. Se under Bilagor.

Rapporten handlar om ekonomi för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Årets rapport visar att en 27-årig person med IF kan gå back mer än 1 300 kronor varje månad.

Riksförbundet FUB har gjort rapporten ”Fångad i fattigdom?” varje år sedan 2014. Rapporten visade då att den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning var sämre än hos andra personer i samhället. Idag, 10 år senare, ser det likadant ut. Gruppen är fortfarande fångad i fattigdom.

Sjukersättningen och aktivitetsersättningen är för låga. De följer inte lönerna. Det gör att personer som inte kan arbeta blir fattigare än de som har ett arbete.

Trots att regeringen höjer nivån på sjuk- och aktivitetsersättning, så räcker det inte. Många går ändå back mer än 1 300 kronor varje månad.

Regeringen har också bestämt att de som har sjukersättning och aktivitetsersättning ska betala mer i skatt än de som har lön.

FUB vill att:

  • Sjuk- och aktivitetsersättning ska höjas lika mycket som lönerna.
  • Skatten på sjuk- och aktivitetsersättning ska sänkas.
  • Man ska ha nya regler för statligt bostadstillägg så att man kan spara pengar.
  • Man ska höja gränsen för när man ska betala för sin ställföreträdare själv.