Låt Nka fortsätta ge stöd!

Låt Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) få fortsätta ge stöd till anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättningar – både unga och vuxna. Nka borde också ge stöd till personal som arbetar med personer med flerfunktionsnedsättningar.

Det kräver Riksförbundet FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning och Synskadades Riksförbund.

Bild: Linda Levesque tillsammans med dottern Alicia, som deltog på konferensen ”Livets möjligheter – nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning.” Foto: Agneta Berghamre Heins

Läs mer

Publicerad:
fredag 14 mars 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se