Lättlästförslaget inte bra för svagaste läsarna

FUB har lämnat in sitt remissvar, med FUB:s åsikter om Lättlästutredningens förslag, som vi skrivit om tidigare

Utredningens förslag finns här på lättläst (pdf-dokument).

Även Klippan, FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning, har tidigare lämnat in synpunkter på utredningen. 

Missar demokratin

– Det var viktigt med en översyn av lättläst-verksamheten, säger Thomas Jansson, förbundsordförande FUB, men med det här förslaget missar man demokratiperspektivet, som borde funnits med i varje avsnitt i utredningen.

Alla människor har rätt att få information och vara delaktig i samhället. Det står bland annat i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Men det märks inte i utredningen, tycker FUB.

Förslaget om ett nationellt kunskapscentrum är bra, men ett kunskapscentrum behöver inte finnas inom en statlig myndighet. FUB tycker inte att man ska dela upp den verksamhet som i dag finns på Centrum för lättläst. 

FUB vill inte heller att målgrupperna för lättläst ska delas in i primära och sekundära grupper, som utredningen föreslår.

Ett brukarråd som verkligen har inflytande är bra, tycker FUB.

Glöm inte Läsombuden

Läsombuden, som ser till att personal läser högt för boende på gruppbostäder och deltagare i daglig verksamhet, nämns inte i utredningen. Det är mycket viktigt att Läsombuden finns kvar, tycker FUB. Läsombuden är även en av de saker som Klippan skriver om som viktigt.

Artikel om lättläst i FUB:s tidning Unik (pdf-dokument)

Läs hela FUBs remissvar:
Remissvar från FUB (Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
Lättläst-utredningen SOU 2013:58

Pressmeddelande från FUB:
Viktigt med översyn av lättläst – men förslaget gynnar inte de svagaste läsarna

 

 

Publicerad:
torsdag 9 januari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se