Lena Hallengren talar på ”Livets möjligheter”

23-24 april är det konferens i Stockholm, för anhöriga och personal till personer med flerfunktionsnedsättning. Nu är det klart att Lena Hallengren inleder konferensen. Hon är ny minister efter Åsa Regnér och har ansvar för funktionshinderfrågorna i regeringen. Kanske kommer hon även ge några svar om den pågående LSS-utredningen?

På konferensen Livets möjligheter får du mer kunskap och chans att träffa andra som också vill se möjligheterna för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Program för konferensen Livets möjligheter (pdf)

Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm.

Anmälningstiden förlängd! Anmäl här senast 10 april.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomarSynskadades riksförbund SRFBräcke diakoniÅgrenskaFöreningen JAGAnhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Publicerad:
fredag 23 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se