Livets möjligheter, konferens om flerfunktionsnedsättning

23-24 april är det konferens i Stockholm, för anhöriga och personal till personer med flerfunktionsnedsättning.

På konferensen Livets möjligheter får du mer kunskap och chans att träffa andra som också vill se möjligheterna för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv.

Program för konferensen Livets möjligheter (pdf)

Plats: Clarion Hotel, Ringvägen 98 i Stockholm.

Anmälan senast den 20 mars 2018 – klicka här. Billigare konferensavgift om du anmäler dig före 11 februari 2018.

Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomarSynskadades riksförbund SRFBräcke diakoniÅgrenskaFöreningen JAGAnhörigas Riksförbund samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

Publicerad:
måndag 15 januari 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se