Logopedstödet i LSS-boende och Daglig verksamhet i Uppsala

Under våren 2013 samlade vi in information från 62 chefer för boende och daglig verksamhet..

Vi frågade hur många av de som bodde, som hade stöd av logoped.

Vi frågade hur många på daglig verksamhet, som hade stöd av logoped.

Bara 12 stycken av 100 hade det.

Bara en chef tyckte att alla som är utvecklingsstörda behöver stöd av logoped.

Vi ger förslag på hur man kan förbättra stödet i framtiden.

Vid ett möte med Kommunens Handikappråd sa tjänstemännen att de skulle göra förändringar på en gång.

I höst tar vi reda på om de gjort några förändringar.

Publicerad:
lördag 7 december 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se