Lösningar behövs för föräldrar i coronakrisen

I coronakrisen finns risk att vissa grupper glöms bort. Lösningar behövs!

– för föräldrar som måste vara hemma med sina barn och ungdomar även om de är friska
– för anhöriga till vuxna som inte har ordnad tillsyn
– för att föräldrar ska kunna vara på sina arbeten där de så väl behövs

Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning – debattartikel från Riksförbundet FUB, Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen

– Just nu får vi många samtal och mejl om att kommuner väljer att stänga både gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (särvux/lärvux), säger Robert Öberg, ombudsman för skolfrågor på Riksförbundet FUB. I vissa fall hänvisas eleverna till fritidsverksamhet och i andra fall finns ingen omsorg planerad för eleverna.

Publicerad:
onsdag 25 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se