LSS-bostäder en tickande coronabomb?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har oftare sämre hälsa än andra. Personal i LSS-bostäder har ofta timanställningar. Det saknas skyddsutrustning. Många i personalen saknar rätt kunskap.

Allt det här riskerar att leda till att det nya coronaviruset sprider sig på samma sätt som på äldreboenden.

För att förhindra det kräver vi att kommunerna genomför covid-19 tester på alla som bor i en LSS-bostad.

Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb? – debattartikel av Harald Strand, ordförande Riksförbundet FUB, och Veronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska Downföreningen, i Expressen idag.

Publicerad:
onsdag 29 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se