LSS – Leva som Svensson

Nu är det klart – det nya studiecirkelmaterialet om LSS!

Starta en studiecirkel om LSS och lär er mer om LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Du som har stöd av LSS har rätt att veta vad LSS är och vad du har rätt till. En studiecirkel är ett bra sätt att lära sig mer och samtala om vad LSS är.

I en studiecirkel berättar man för varandra och lyssnar. Tillsammans kan man hjälpa varandra. I en studiecirkel lär sig deltagarna av varandra.

”LSS – Leva som Svensson” är ett material från FUB och Studieförbundet Vuxenskolan. Prata med din lokala FUB-förening eller din lokala SV-avdelning om du vill starta eller delta i en studiecirkel.

Publicerad:
fredag 28 november 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se