LSS och SOL ur ett rättighetsperspektiv

FUB Umeås ordförande Abbas Haghjo håller en mycket intressant föreläsning om ”LSS och SOL ur ett rättighetsperspektiv” måndag 8 oktober, två tillfällen, kl. 13 – 15 och kl. 18 – 20, Funktionsrätt Umeå i Linnéan, korsningen Storgatan/Häradshövdingegatan. OBS! Anmäl dig till info@funktionsrattumea.se eller ring vxl. 090-70 66 00 och meddela vilken tid som passar dig bäst. Mer info under Bilagor. Välkommen!

Publicerad:
torsdag 20 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se