LSS-rapport av Bengt Westerberg

Den 13 juni bjöd Bengt Westerberg in till ett seminarium om sin nya rapport. Rapporten heter ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen”.

Tolv organisationer har betalat för rapporten. Riksförbundet FUB är en av dem. Personer från FUB finns också med i rapporten.

Många var där och lyssnade på Bengt Westerberg – personer från funktionshinderrörelsen, assistansanordnare, journalister och politiker.  

Om du vill veta mer: 

Läs mer

Publicerad:
fredag 16 juni 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se