LSS skola

Västmanland
Inbjudan till
LSS – skolan Individuell plan med Harald Strand
Rätten till en individuell plan (IP) glöms ofta bort, trots att det är genom denna plan som individen själv kan styra LSS-insatserna. Trots en lagskärpning så sent som 2011 är det fortfarande bara några få procent som har individuell plan.
 
Tisdagen 5 december klockan 17.30 – 20.30 
Vi finns på plats från klockan 16.30 i FUB lokalen på våning 1 Slottsgatan 6 Lovisagården. Vi bjuder på något att dricka och äta. Kom och träffa styrelsen i FUB Västmanland och Klippan FUB Västerås.
 
Gratis för anhöriga som är medlem i FUB eller någon annan funktionshinderförening.
 
Godman/Förvaltare är så välkomna att delta!
Vi har en paus då finns kaffe och smörgås att köpa.
Klippan är välkomna. Vi kommer att erbjuda utbildning för målgruppen med egen erfarenhet.
Vi har ett begränsat antal platser. Anmälan på. vastmanland@sv.se meddela allergi eller om du vill vara med i Klippans utbildning. 

Publicerad:
lördag 7 oktober 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se