Mänskliga rättigheter – för alla

Idag är det FN-dagen. Sverige skrev på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2007. Sverige lovade då att se till att de mänskliga rättigheterna blir verklighet för alla och att ingen diskrimineras på grund av funktionsnedsättning.
Den som har funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Det är också tanken med LSS, lagen om stöd och service.
Men vi vet att många får avslag på sina ansökningar. FN-konventionen behövs när så många kommuner försöker slippa följa LSS-lagen.
Alla människor har lika värde och det är dags att alla beslutsfattare visar det i handling.
Därför är idag en bra dag att köra igång andra vändan av FUB:s kampanj – Ansökan om ett vanligt liv.

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB

Publicerad:
fredag 24 oktober 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se