Maria Larsson, anslut Sverige för barnens skull

Det tredje tilläggsprotokollet är ett tillägg till FN:s barnkonvention. Det ger barn och deras ombud rätt att klaga till FN:s Barnrättskommitté i Genève. Det ökar pressen på staterna att alla barn ska få rätt enligt Barnkonventionen.

Det tredje tilläggsprotokollet antogs i FN för snart två år sedan, men Sverige har ännu inte ratificerat det. Vi vill att Sverige ansluter sig till protokollet. 

Förra veckan fick därför barnminister Maria Larsson ett brev från flera svenska organisationer som arbetar för barns rättigheter, bland annat FUB. Utrikesminister Carl Bildt fick en kopia.

Brevet är med som bilaga här nedanför.

 

Läs mer

Publicerad:
måndag 30 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se