”Med delaktighet i sikte”

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen hjälper oss att bestämma i vår vardag.

Det kallas Empowerment.

Delaktighetsmodellen ger övning i att ta ansvar.

Den kan ge oss inflytande och delaktighet.

Den kan göra livet bättre.

 Du kan bli chef i ditt eget liv.

 

 

Publicerad:
lördag 7 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se