Medlemsmöte på temat: Boende.

Måndagen den 20 februari hade FUB bjudit in till nytt medlemsmöte på temat: Boende.

Syftet med mötet var att följa upp Frösundas övertagande av grupp-och servicebostäder i Falkenberg.

30 deltagare hade samlats på Mötesplats Mölle. Tyvärr var inte alla boenden representerade.                                                                               Willy håller föreläsning  
Willy Engebrethsen började med att sammanfatta synpunkter från förra mötet 170117 med koppling till LSS-lagstiftningen. Därefter en genomgång av LSS lagstiftningen. 

Efter en kort fikapaus diskuterades det hur situationen är på de boenden som idag var representerade och vad som hänt sedan förra mötet. Det är både positiva och negativa erfarenheter. 
Många upplever sämre villkor för personalen, frånvarande chefer, otrygghet och bristande återkoppling.
Önskemålet är bättre handledning samt mer närvarande chefer.
                                 Bengt Rudqvist informerar
Bengt Rudqvist har arbetat hårt för att få ett bra samarbete med personal och chefer på sonens boende. Bengt delade med sig av sina erfarenheter och hur han gått tillväga för att det ska fungera. Arbetet är inte slutfört utan kommer att fortsätta ett bra tag till.

Bengt visade på vikten av att skriva avvikelser när det inte fungerar.
Vara väl förberedd inför mötet då genomförandeplan ska upprättas. Den ska vara kopplad till den Individuella plan som ska finnas.

Frågor som kom upp på mötet:
Hur många har slutat sedan Frösunda tog över?
Varför slutar man?
Vilken är LSS-handläggarens roll?
FUB försöker få svar på dessa frågor till nästa möte.

Nästa möte blir den 10/4  kl 18:00 på Mötesplats Mölle.
Önskemål  fanns att bjuda in Eva-Marie Gustavsson, Falkenbergs kommun.

 

Publicerad:
onsdag 22 februari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se