Mer kunskap behövs för ungas trygghet på internet

Unga med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är mer utsatta på internet, berättar en ny rapport från Statens medieråd.

Statens medieråd visar i rapporten att elever i särskolan (13–16-åringar) använder sociala medier mindre än andra. Ändå är de mer utsatta för mobbning och elakheter.

– Det blir ännu viktigare att lära ut strategier och få möjlighet att träna, så att nätet kan vara en trygg och säker plats även för denna grupp, kommenterar Kerstin Gatu, kursansvarig för Anpassad IT  och projektledare för Digi-JAG.

– Det förutsätter också att det runt de unga finns personer som har kunskap och som finns närvarande och kan ge stöd, fortsätter hon.

I projektet Digi-JAG jobbar FUB med att skapa en kognitivt tillgänglig lärmiljö, och hoppas kunna ha med material om säkerhet på internet.

Läs mer

Publicerad:
fredag 22 februari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se