Mer kunskap för LSS-personal

Regeringen har bestämt att 190 miljoner kronor ska användas under år 2016 för att utbilda personal som arbetar med äldre och personer med funktionsnedsättning, bland annat inom LSS. 
FUB har arbetat flera år för att personal inom LSS ska få mer utbildning. Tillsammans med  Autism- och Aspergerförbundet har FUB pratat med ministrarna Maria Larsson och Åsa Regnér, och våren 2015 hade FUB ett möte med Guy Lööv på socialdepartementet. FUB:s ombudsman Eva Borgström och jurist Elisabeth Langran lämnade FUB:s förslag om mer kunskap för LSS-personal. Bilden är från det mötet.
FUB:s lokalföreningar kan påverka
Socialstyrelsen ska dela ut pengar till kommuner som vill utbilda personal. Kommunerna väljer själva hur de vill fördela pengarna. Eftersom kommunerna tidigare fått pengar för att utbilda personal för äldre (”Omvårdnadslyftet”) så vore det bra om kommunerna den här gången lägger en stor del av pengarna på LSS-personalen. Här kan FUB:s lokalföreningar och Klippan-sektioner påverka den egna kommunen!

Läs mer

Publicerad:
tisdag 9 februari 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se