Mer utbildning för vuxna behövs

Alla partier pratar om att vi ska lära oss och utbilda oss hela livet. Men hur ska vi nå dit? På vilket sätt tycker du att politiker kan förbättra förutsättningarna för vuxnas och livslångt lärande i Sverige?

Den frågan fick bland andra FUB:s ombudsman för skolfrågor, Zarah Melander, av Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Jönköpings universitet.

Zarah lyfter att för den som gått grundsärskola eller gymnasiesärskola, behöver det finnas många fler möjligheter att plugga efter studenten. En annan sak hon nämner är att lärare för vuxna behöver mer utbildning så att de kan ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs hela svaret från Zarah Melander:

Vad tycker forskare, rektorer och andra verksamma i branschen är viktigast? – artikel på Encells webbplats

Publicerad:
torsdag 31 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se