Minskade LSS-insatser hotar demokratin – debatt i Aftonbladet

Assistans och andra LSS-insatser minskar. Det påverkar många människor, bland annat när de vill träffas i sina föreningar för att påverka samhället.

På Förbundet Unga Rörelsehindrades rikskansli kan inte alla komma till jobbet längre – på grund av minskad assistans.

Nu skriver 16 förbund tillsammans om problemet:

”Vi är Sveriges funktionshinderrörelse. Vi driver opinion i frågor som i högsta grad har inverkan på våra egna liv. När nedskärningar sker inom LSS och den personliga assistansen får vi allt svårare att verka och samverka. Det är ett hot mot Sveriges demokrati.”

Läs hela debattartikeln på Aftonbladet: Vem ska företräda oss – om vi inte kan? 16 organisationer: Demokratin hotas när ni skär ner vår personliga assistans

De här har skrivit under debattartikeln:

Förbundet Unga RörelsehindradeDHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Förbundet FöR Delaktighet och Jämlikhet, Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Handikappförbunden, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA), Lika Unika, Neuroförbundet, Personskadeförbundet RTP, Riksförbundet FUB, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Riksorganisationen Unga Reumatiker, Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF).

Läs mer

Publicerad:
måndag 27 mars 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se