Hoppa till innehåll

”Mitt val” får pris

Publicerad:

”Mitt val”, som Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram tillsammans med FUB och Inre Ringen, är studiecirklar och andra metoder för allas rätt och möjlighet att rösta.

Nu har ”Mitt val” fått ett pris av organisationen Zero project. Kjell Stjernholm från studieförbundet Vuxenskolan är på Zero projekts internationella konferens i Wien och tar emot priset.

– Det som känns allra bäst i hjärtat är att vårt sätt att arbeta tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning har gett effekt. Utmärkelsen är ett erkännande av Studieförbundet Vuxenskolan och hela folkbildningen, säger Kjell Stjernholm som har arbetat med projektet.

Mitt val logotyp

Vårt samhälle ska vara tillgängligt för alla. Det är viktigt för att demokratin ska fungera bra. Läs mer här om Mitt val.

www.mittval.nu kan du också göra annat, till exempel kolla om du vet vilka som bestämmer vad i samhället.

Vill ni starta en Mitt val-cirkel i er FUB-förening eller Inre Ringen-sektion? Kontakta din SV-avdelning!

Mer information om Mitt val finns också på Studieförbundet Vuxenskolans webbplats.

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan har tillsammans med FUB och Inre Ringen utvecklat metoden Mitt val som under 2022 har delfinansierades av MUCF.

Det unika är att man inte stannar vid att lära ut själva röstningsförfarandet.

– Vi menar att det inte är någon vits att lära folk hur man röstar, om de inte samtidigt ges möjlighet att greppa vad det är man röstar om. Själva politiken måste bli tillgänglig, säger Kjell Stjernholm.

Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar kopplar därför ihop deltagarna med svar direkt från politiska kandidater, och politikerna får hjälp att sänka språktröskeln. 2022 deltog 922 personer i studiecirklar, och 1607 personer i lättpratade valdiskussioner. Målgruppen var också med och uppvaktade ledande politiker i Almedalen.

Årets nyheter i metodutvecklingen var fyra digitala stöd. Här jobbade Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med Begripsam som är ledande inom kognitiv tillgänglighet i Sverige.

Fler med IF går och röstar

Studieförbundet Vuxenskolan har en lång historia tillsammans med målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet Mitt Val som i och med prisutdelningen får ett internationellt erkännande syftar till att tillgängliggöra val, röstning och demokrati för personer i just den målgruppen. Genom att arrangera studiecirklar har Studieförbundet Vuxenskolan och Mitt Val bidragit till att öka valdeltagandet i Sverige hos målgruppen under valet 2022. De som deltog på studiecirklarna hade ett valdeltagande på hela 85%, ett resultat som toppar genomsnittet för ett svenskt valdeltagande 2022.

– Folkbildningen har ett kompensatoriskt uppdrag och personer med intellektuell funktionsnedsättning är den grupp människor som är mest utestängda från bildning och kultur i Sverige. Här har vi gjort en stor insats där behovet varit som störst. Vi har vänt ett uselt valdeltagande hos målgruppen till ett jättebra och det är något vi är väldigt stolta över, säger Kjell Stjernholm.

Världens funktionshinderelit samlas

Organisationen som står bakom utmärkelsen ”best international practice” heter Zero project och delar årligen ut pris för bästa metod- och policyutveckling inom området funktionsrätt. Granskningen görs av experter på funktionshinderområdet från hela världen och prisutdelningen äger rum på FN:s högkvarter i Wien under en konferens där ledande utvecklare och ansvariga inom funktionshinderområdet samlas för kunskapsöverföring och spridning.

– Zero Project samlar hela världens funktionshinderelit. Att få en utmärkelse av dem är stort, säger Kjell Stjernholm.