Möte mellan RiksFUBs Kommitté för Arbete och daglig verksamhet och Klippans referensgrupper

Första mötet för Kommittén för Arbete och Daglig verksamhet och referensgruppen från Klippan.Vi provar ett nytt arbetssätt för att stärka delaktigheten och öka informationsutbytet mellan RiksFUBs styrelse och Riksklippans styrelse. Läs mer i nästa nummer av UNIK!”
Mötet ägde rum den 4-5/9 i Stockholm.

Kommittén för Arbete och Daglig verksamhet

Publicerad:
söndag 7 september 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se