Mycket kunskap på Begripsams sista konferens

I tre års tid har projektet Begripsam arbetat. Den 11 maj hade Begripsam avslutningskonferens. Dagen filmades och nu är filmerna klara:

Universell utformning i praktiken – konferensen filmad

Begrisam har samlat kunskap om kognitiv tillgänglighet. Vad är det? Klippans information om Bra kognitiv tillgängliget – klicka här för att läsa.

Begripsam har samarbetat mycket med både myndigheter och företag och med forskare och andra experter.

Begripsam har också arbetat med standardisering inom området kognition.

Deltagarna som själva har olika funktionsnedsättningar är nu själva experter på kognitiv tillgänglighet.

Projektet tar snart slut, men arbetet i Begripsam gruppen kommer att fortsätta. Det finns idéer och alla som har varit inblandade i Begripsam diskuterar fortsättningen.

Begripsam är ett samarbete mellan FUB och andra kognitionsförbund (Autism och Aspergerförbundet och Dyslexiförbundet, även målgruppen med ADHD till exempel har varit med i projektet) och bekostas av Allmänna Arvsfonden.

Klicka på Läs mer för att läsa om vad som hände under dagen.

Bilden föreställer konferensdeltagare som väntar på nästa föreläsning. Till höger syns Malin Nilsson från FUB Norrköping som också är deltagare i Begripsam. Till vänster sitter en annan av deltagarna, Anette Gren från Dyslexiförbundet. Alla föreläsarna fick som tack-present vackra etuier som var sydda av Anette.

Läs mer

Publicerad:
onsdag 25 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se