Nu måste ett LSS-lyft bli verklighet!

Det finns stora brister i många LSS-bostäder. Nu vill Riksförbundet FUB att regeringen gör något.

Socialstyrelsens nya rapport ”Kompetens i LSS-boenden” (mars 2021), visar att det behövs mycket mer kompetens.

Ett exempel: Mer än en tredjedel av LSS-verksamheterna i Socialstyrelsens enkät svarar att ingen eller ungefär hälften av personalen har kunskap om reglerna som styr verksamheten, bland annat LSS.

– Det är helt orimligt att man får arbeta med att ge stöd och service enligt LSS, när man inte vet vad lagen innebär, säger FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström.

Socialstyrelsen lämnar flera förslag på vad som kan göras för att kompetensen i LSS-bostäder ska bli bättre.

FUB vill att regeringen sätter av pengar i höstbudgeten 2021 – pengar till utbildningar för personer som arbetar inom LSS i hela landet.

Nu behövs ett LSS-lyft!

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och IVO (Inspektionen för vård och omsorg) håller med FUB och andra organisationer om att det Socialstyrelsen skriver i rapporten stämmer. Det finns en brist på kompetens i LSS-bostäder.

Under ”Bilagor” finns FUB:s sammanfattning av Socialstyrelsens rapport ”Kompetens i LSS-boenden”.

Läs mer

Publicerad:
måndag 26 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se