Nu startar vi projektet ”Vi är med!”

1 september startade äntligen projektet Vi är med!. 

Vi ska ta fram nya metoder för att vuxna personer med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara med delaktiga.

Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och svår intellektuell funktionsnedsättning kommer att vara med i projektet. Också deras anhöriga och personal som arbetar med personer med flerfunktionsnedsättning.

Pia Käcker är projektledare för projektet Vi är med! Hon är arbetsterapeut och forskar inom handikappvetenskap.

FUB samarbetar med Nationellt kompetenscentrum anhörigaSveriges Arbetsterapeuter och DART – Kommunikations- och dataresurscenter.

Pengarna för projektet kommer från Arvsfonden.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 11 september 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se