Ny förening har bildats på Grönland

Inger Olsson och Jan-Åke Wendel från FUB besökte Grönland för att stötta föräldrar till personer med utvecklingsstörning att bilda en egen förening.

Den 4 juni 2013 bildades Inooqat, en förening för föräldrar.

På Grönland syns inte många personer med utvecklingsstörning. Fram till 80-talet skickades alla barn med utvecklingsstörning till Danmark för att gå i skola. Sedan bodde de kvar på institutioner i Danmark. Nu kan fler stanna kvar i sina familjer, men då måste föräldrarna ordna skola och jobb.

Jan-Åke Wendel pratade med de grönländska deltagarna om att föräldrar kan bilda en förening för att tillsammans ändra samhället, så att fler personer med utvecklingsstörning kan stanna kvar. Inger Olsson berättade om skola och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

– På Grönland finns inte daglig verksamhet eller gruppbostad, säger Inger Olsson.

Grönland är också ett speciellt land att leva i. Landet är nästan fem gånger så stort som Sverige. Mycket landyta är täckt av is. Landet har ungefär 60 000 innevånare. Det finns inga vägar mellan orterna på Grönland.

Lokala krafter verkar för utvecklingsstörda på Grönland – artikel i Kristianstadsbladet.

Generalförsamlingen Innoqat första styrelse på Grönland, bildad 4 juni 2013.JPG

Generalförsamlingen Innoqat första styrelse på Grönland, bildad 4 juni 2013

Läs mer

Publicerad:
måndag 1 juli 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se