Ny ordförande och 20 motioner på förbundsstämman

FUB:s förbundsstämma 2018 var den 26-27 maj.

FUB:s förbundsstämma 2018 ombuden lyssnar

FUB:s lokalföreningar, länsförbund och Inre Ringen-sektioner hade skickat in 20 motioner, med förslag på vad FUB ska arbeta med. Förbundsstämman höll med om förbundsstyrelsens förslag till beslut på alla motioner, utom ett beslut om en kommitté (motion 8). Läs gärna alla motioner och förbundsstyrelsens svar här.  

FUB:s förbundsstämma 2018 ombud yttrar sigHär är det ombud nummer 64, Thord Öberg, som har något att säga. Alla handlingar till FUB:s förbundsstämma 2018 finns här.

Ny ordförande för Riksförbundet FUB blev Harald Strand, som många känner igen från debatten om LSS där han bland annat spridit kunskap om LSS med LSS-skolan

FUB:s förbundsstämma 2018 den nyvalda förbundsstyrelsenSå här ser den nya förbundsstyrelsen ut: Jan-Åke Wendel, Therese Nilsson, Elisabeth Langran, Monica Stjernsten, Gert Iwarsson, Elisabeth Sandlund, Monika Gebart, Krister Ekberg, Anders Lago, Elisabeth Ingvarsson, Harald Strand, Annelie Sylvén Troedsson.

FUB:s förbundsstämma 2018: Pentti Lamberg, Jan-Åke Wendel och Lillemor HolgerssonPentti Lamberg och Lillemor Holgersson avtackades av Jan-Åke Wendel (mitten).

FUB:s förbundsstämma 2018 presidiet
FUB:s förbundsstämma 2018 leddes av tidigare förbundsordförande Anna-Lena Krook. Bredvid henne  Harald Strand som var vice ordförande. Stämman hade två sekreterare, Nina Alander till vänster i bild och Monica Carlsson till höger. Mikael Svedberg var bisittare, han höll koll på att alla hängde med och att ingen pratade för fort.

FUB delade också ut ett hederspris och ett hedersmedlemskap under förbundsstämman, läs mer om det här.

FUB:s förbundsstämma 2018 Tom Alandh med check för FUB:s hederspris

Läs mer

Publicerad:
söndag 27 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se