Ny rapport från FUB: Familjer drabbas av kompetensbrist

FUB bad juristen Monica Larsson att göra en undersökning om föräldrars ansvar. Hon har visat att det är väldigt olika hur LSS-handläggare tolkar vad som är föräldrars ansvar, och att många kan för lite om barn med funktionsnedsättning.

Klicka på Läs mer för att läsa om rapporten.

Rapporten ”rapporten Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar” finns under Bilagor.

Läs mer

Publicerad:
torsdag 1 mars 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se