Ny utbildning för LSS-handläggare

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny högskoleutbildning för handläggare inom LSS. I höst startar den.

Utbildningen ska ges fyra gånger, sista gången blir våren 2016. Det kommer handla om olika funktionsnedsättningar, LSS och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

– Efter avslutad utbildning har du kunskaper om rättsäker handläggning och om lagens möjligheter att ge den enskilde goda och jämlika levnadsvillkor, skriver Socialstyrelsen på sin webbplats.

Utbildningen ges delvis på distans vid tre högskolor. Sista dag för anmälan är den 15 september.

Nationell högskoleutbildning för LSS-handläggare 7,5 hp – mer information på Socialstyrelsens webbplats

Bilden kommer från Högskolan Väst i Trollhättan. Foto: Patrik Johäll

Publicerad:
torsdag 21 augusti 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se