Nya material om arbetssätt i LSS-bostad under pandemin

Prata om corona

Tillsammans har Socialstyrelsen, MfD, SKR, Autism- och Aspergerförbundet och FUB skrivit om hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism.

Det kan vara att förklara god hygien och att hålla avstånd, eller att prata om vad som händer i samhället just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information. Dokumentet ”Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, 26 maj” finns på Socialstyrelsens webbplats.

Checklista för LSS-bostäder

Hur kan LSS-bostäder ordna en bra vardag och samtidigt hindra att smitta sprids? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet. Checklista: Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder finns på SKR:s webbplats.

Läs mer

Publicerad:
onsdag 27 maj 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se