Nyhetsbrev från Riksförbundet FUB

Nyhetsbrev från FUB Riksförbundets kansli – klicka här för att läsa dem!

(Länken leder till Riks-FUB:s del av den gemensamma hemsidan.
Bakåt-pil tar dig tillbaka hit igen.)

I novembers nyhetsbrev kan man bland annat läsa om: 

  • Riks-Klippan byter namn till Inre Ringen
  • Unik är försenad och kommer lagom till jul
  • Rädda LSS-manifestationen den 3 december
  • FUB:s arbete för att stärka LSS
  • FUB byter e-post och intranät
  • 1956-klubben (vad kan det vara?)
Publicerad:
lördag 26 november 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se