Nytt metodmaterial för bättre kommunikation och delaktighet

Nu kommer ett material från projektet Vi är med! Det är metoder för alla som vill lära sig mer om att arbeta tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Vi är med! logotyp

Det går att förbättra kommunikation och skapa en känsla av att vara med för personer med flerfunktionsnedsättning. I projektet Vi är med! fick 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning tillsammans med sina stödpersoner prova olika kommunikationsstöd.

– Det finns alltid en oro för hur Fredrik blir bemött och förstådd. Att veta att alla i Fredriks nätverk tänker och agerar på samma sätt när det handlar om kommunikation ger oss i familjen ett större lugn och en ökad trygghet inför framtiden, säger Ewa Candemo, mamma till Fredrik Candemo, 34 år, som har en flerfunktionsnedsättning. (Stora bilden föreställer Ewa och Fredrik.)

 

– Det är oerhört glädjande att det nu finns ett stimulerande och informativt metodpaket, som kommer att göra människor med flerfunktionsnedsättning mer delaktiga i sina egna liv, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare vid FUB. Materialet kommer vara ett gott stöd för både anhöriga och personal.

Eva Borgström

Läs mer

Publicerad:
tisdag 27 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se