Nytt projekt har startat: Mitt vuxenliv – Livskunskap

Den 1 september 2020 startade FUB ett nytt projekt.

Arbetsnamnet på projektet var ”Mitt bästa jag”. Men nu är det bestämt vad projektet ska heta: ”Mitt vuxenliv – Livskunskap”

Projektet ”Mitt vuxenliv” ska göra en kurs för gymnasiesärskolan om föräldraskap. Projektet ska också ta fram en utbildning på webben, om föräldraskap.

Materialet ska kunna användas i skolan och på fritiden av unga personer med intellektuell funktionsnedsättning som vill veta mer om hur det är att vara förälder. Det kommer också bli material som anhöriga och personal kring ungdomarna kan använda.

Varför har vi startat det här projektet? Oplanerade graviditeter är mycket vanligare för tjejer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. På gymnasiesärskolan på Högbergsskolan i Tierp har de oplanerade graviditeterna minskat avsevärt, när eleverna fick veta vad det innebär att få barn.

Projektet är ett samarbete mellan FUB, SUF Kunskapscentrum i Uppsala, Begripsam och Axess Lab.

Sex gymnasiesärskolor runtom i landet kommer också vara med. Eleverna där ska vara med under hela tiden som kursmaterialet görs.

Projektledare är Ewa-Maj Rasmusson Säter, 08-508 866 56, 070-281 86 17, ewa-maj@fub.se.

Vi söker också just nu en person som ska arbeta med projektet på halvtid och andra arbetsuppgifter på halvtid. Ansökan senast 15 oktober.

Pengarna för att driva projektet kommer från Arvsfonden.

Logotyp Med stöd från Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Publicerad:
tisdag 6 oktober 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se