Hoppa till innehåll

Nytt projekt med sikte på bättre liv för äldre med IF

Publicerad:

FUB startar nästa år ett nytt projekt för personer med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) och/eller autism och som är över 50 år.

I projektet ska vi skapa nya sätt att få gemenskap och metoder för att de som är äldre och har IF/autism ska få bättre hälsa.

Projektet kommer ta fram material, bland annat stöd för vardagsprat men också om sorg och död, och om hälsa.

– Vi är mycket glada att kunna bygga vidare på de projekt för äldre som vi varit med i tidigare, säger Robert Öberg, projekthandläggare på Riksförbundet FUB.

Robert Öberg, ombudsman skola och utbildning Foto: Linnea Bengtsson

Projektledare blir Kia Mundebo. Kia har varit ombudsman på Riksförbundet FUB, och arbetat med frågor om åldrande och IF i elva år, senast i Arvsfondsprojektet Gott liv som äldre.

– Med det här projektet kan vi jobba för ett bättre liv för äldre med IF, säger hon. Vi kan ge fler möjligheter till gemenskap och bättre hälsa.

– Vi har sett goda exempel på att fler sporras att träna när man gör det på ett roligt sätt tillsammans. Och ganska lite träning kan göra stor skillnad. Vi har sett folk som från att gå och hålla i vägg och möbler kan ta sig rakt igenom ett rum!

Riksförbundet FUB kommer i projektet Mötas och Må bra samarbeta med många andra: Autism Sverige, Svenska Downföreningen, Forum Carpe, LSS-hälsan Stockholm, Funktionsstöd Göteborg, Södertälje kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR), arvsfondsprojektet SKILLS, Sensus studieförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet är tre år och startar den 1 januari 2024.

Under Läs mer finns mer information om projektet.

Två medarbetare ska anställas på halvtid i projektet. Läs om jobben här:

Två lediga tjänster i nytt projekt för äldre

Mötas och Må bra får pengar från Allmänna Arvsfonden.

Logotyp Med stöd från Allmänna Arvsfonden
Läs mer

Projekt ”Mötas och Må bra”

Bakgrund: Antalet äldre personer med IF har ökat mycket under senare år. Stödet till äldre med IF behöver utvecklas och spridas då ohälsan hos denna grupp är betydligt högre än hos andra äldre.

Äldre personer med IF har ofta ett litet socialt nätverk och svårt att planera och genomföra aktiviteter utan personalstöd. De har dessutom ofta dålig ekonomi och ofta behov av anpassade aktiviteter. Då personalresurserna ofta minskar efter pension får många för lite att göra. Erfarenheter från Arvsfondsprojekten ”Åldern har sin rätt” och ”Gott liv som äldre” visar att mycket mer behöver göras, både när det gäller aktiviteter i stort och för att främja hälsa, för att äldre personer med IF ska få en god ålderdom. Förutsättningarna för detta varierar mycket i olika delar av landet, och det här projektet avser att ta fram lösningar som kan tillämpas överallt, även på små orter och avlägset belägna bostäder. Eller i samarbete mellan två eller flera gruppbostäder. Delar av materialet kan användas enskilt.

Syfte: Ökad livskvalitet, välbefinnande och hälsa för äldre personer med IF genom att möjliggöra aktiviteter och möten som främjar fysisk och psykisk hälsa. Aktiviteterna ska i möjligaste mån vara gratis eller till självkostnadspris genom att använda befintliga resurser gällande personal, lokaler och material.

Övergripande mål: Ökad kunskap hos personerna med IF, personal mfl. Minskade vårdbesök – särskilt akuta – och kostnader. Minskade behov av hjälpmedel. Minskade behov av läkemedel. Hitta nya sätt att ordna träffpunkter och möjlighet till aktivitet och social gemenskap för målgruppen genom bättre utnyttjande av befintliga resurser (personal, lokaler, material)

Utöver tidigare nämna samarbetspartner kommer också Cecilia Olsson, Fil dr specialpedagogik, ta fram en volontärutbildning och Lena Nylander, vuxenpsykiater, bidrar till material om förlust och sorg samt granskar allt material inom det området plus om vardagsprat.

Metod: Projektet samarbetar med fyra referensgrupper med seniorexperter (äldre personer med IF som utbildats i projekt Gott liv), fysioterapeut/arbetsterapeut från LSS-hälsan i Stockholm som har stort patientunderlag, Lena Nylander samt testgrupper för att ta fram:

  • Gympaprogram anpassat för äldre med IF där balansträning, artrosträning samt träning att ta sig upp och ner från marken ingår. Ett antal olika program tas fram och läggs ut så att alla som vill kan prova gratis. Gympaprogrammet kan göras i grupp eller enskilt hemma.
  • Material för att hantera förlust, sorg och död tas fram. Detta efterfrågas av många personer med IF då de upplever att de inte fått stöd och att de i omgivningen inte velat/kunnat prata med dem. För många är det en stor sorg att gå i pension. En annan sorg är föräldrar som dör.
  • Material om vardagsprat, och hur viktigt det är att kontinuerligt lyssna av och ge stöd för att undvika senare mer allvarliga psykiska problem.
  • Idématerial för samarbeten, aktiviteter och platser att genomföra dem på tas fram. Idéer kring samarbeten presenteras. I detta material finns också mycket idéer om att se till hela människan, rörelser i vardagen, hjärnträning och att skapa och ge stöd i sociala sammanhang. En studiecirkel tas fram kring vardagsträning för äldre tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Ett annat material om digitala mötesplatser för äldre tas fram i samarbete med Sensus.

Ovanstående material tas fram för personal/anhöriga och andra som ger stöd till personer med IF. För personer med IF tas det fram på lättläst.

Materialet kommer rikta sig till gruppen äldre med IF men det mesta kan användas även av andra.

Ett metodpaket för dagliga verksamheter som vill erbjuda möjlighet till träffpunkt för pensionerade personer med IF. Efter en idé av en deltagare med IF i projektet ”Gott liv som äldre”. Detta är en meningsfull arbetsuppgift för deltagare på dagliga verksamheten, personal finns tillgängliga och lokaler används på bästa sätt, samtidigt som pensionärerna med IF får någonstans att träffas.

Projektägare: Riksförbundet FUB

Nå ut under projekttid: Genom sociala medier där närvaron ska vara hög, föreläsningar och workshops där även gamla projekt, se ovan, tas upp och sprids. Våra referensgrupper och talespersoner ska prata med ett antal beslutsfattare och skapa samarbeten och uppmärksamhet för projektet. Vi vill också besöka olika grupper av äldre personer med IF samt andra projekt som gränsar till vårt.

Spridning av material: Genom deltagande samarbetspartner, nätverk, fackförbund, tidningar, lanseringsseminarier, deltagande på konferensdagar. Material kommer vara gratis att ladda ner från webbsida.