Hoppa till innehåll

Nytt projekt: Relationer som funkar

Publicerad:

FUB vill göra det lättare för personer med LSS-beslut att träffa nya vänner, bli kära och ta hand om sina nära relationer. Därför ska FUB Uppsala län jobba med projektet Relationer som funkar.

LSS ger rätt till stöd till personer med funktionsnedsättning för att kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor.

Tyvärr är LSS-verksamheter ibland dåliga på att ge stöd för att de nära relationerna ska funka. Många personer med IF eller Autism känner sig väldigt ensamma. Det vill FUB ändra på med projektet Relationer som funkar!

Therese Wappsell och Magnus Lindén

Magnus Lindén och Therese Wappsell kommer vara två av projektledarna i Relationer som funkar. Therese har egen erfarenhet av IF.

Hon säger:
– Vi med LSS-beslut har ju rätt att leva som andra. Då ska vi också ha rätt att älska som andra! Det är vi som är experter på hur vi vill leva.

Magnus berättar mer om hur de ska jobba i projektet:

– Vi ska ta reda på hur personer med IF eller autism vill att deras nära relationer ska se ut, hur de vill lära känna nya personer och vilket stöd de behöver för att relationerna ska funka. Sen ska vi se till att det blir verklighet.

Olika kommuner, habiliteringar, studieförbund och många andra lovat att hjälpa till i projektet.
Den som vill veta mer om Relationer som funkar kan gå in på projektets facebook-sida.

Man kan också skicka e-post till: magnus.linden@uppsala.fub.se

Projektet får pengar från Arvsfonden.

Logotyp Med stöd från Allmänna arvsfonden

Läs mer

LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, ger personer med stora funktionsnedsättningar rätt till det stöd de behöver för att kunna leva som andra, med goda levnadsvillkor. Exempelvis kan det handla om bostad med särskilt stöd, daglig verksamhet, ledsagning eller personlig assistans.

– Men när man har utvecklat stödet har man missat det viktigaste i en designprocess, menar Magnus Lindén, huvudprojektledare. Man har glömt att ta reda på vad goda levnadsvillkor betyder för dem som ska få stödet, och sedan utgå från det. Ofta kan det som skulle vara ett stöd istället skapa nya hinder för de nära relationerna.

Det vill projektet nu råda bot på, med utgångspunkten att de nära relationerna är avgörande för ett gott liv. Under projektet kommer man att skapa en slags tankesmedja med erfarenhetsexperter från målgruppen, och utifrån det designa om och utveckla nytt, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att skapa, fördjupa och vårda de nära relationerna.

Ett exempel är att många idag gör fritidsaktiviteter med sin gruppbostad, eller med personer som råkar ha samma utförare av LSS-bostad.

– Men vad är det som säger att man vill umgås med sina grannar och göra samma sak som dem, bara för att man råkar ha en funktionsnedsättning? Istället vill vi utveckla fler sätt att lära känna personer som är intresserade av samma saker, och umgås med dem man själv har valt, säger Magnus Lindén.

Ett exempel på något som ska utvecklas är en social app, som ska vara riktigt tillgänglig, trygg och användbar. Tack vare den hoppas man kunna bryta en del av målgruppens stora digitala utanförskap som har blivit smärtsamt tydligt under det senaste året, när allt fler kontakter har blivit digitala.

Kontakt: Magnus Lindén, huvudprojektledare: 0762-62 56 98, eller magnus.linden@uppsala.fub.se.