Ökad digital delaktighet – så här gör man

Projektet Anpassad IT – vägen till digital delaktighet bjuder in till konferens för chefer inom LSS. 

Några som talar på konferensen:

  • Gunilla Klingh som arbetar med LSS och särskola i Rättviks kommun
  • Karin Torgny från projektet Nätkoll hos Riksförbundet Attention
  • Judith Timoney från FUB
  • Bosse Hedh från Unitis i Ljusdal

Riksdagsledamot Per Lodenius är engagerad i frågor om livslångt lärande och möjligheten att få arbete när man har en funktionsnedsättning. Han kommer att inviga konferensen.

Konferensen är den 2 november i Falun. Läs mer i inbjudan och program som finns nedanför bland bilagorna och anmäl dig till konferensen

 

Arvsfondens logotyp

Projektet Anpassad IT – vägen till digital delaktighet drivs av FUB och Stiftelsen ALA med pengar från Arvsfonden. Mer information om projektet hittar du på www.sikta.nu eller på Anpassad IT:s Facebookssida

Projektet har mycket erfarenhet av verktyg, metoder och utmaningar, efter att ha skapat distanskurser både för personer som arbetar på dagligverksamhet eller/och bor på en gruppbostad och för stödpersoner.

Publicerad:
fredag 21 augusti 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se