Öppna förskolan TilLiten – Start 7 sept

Välkommen till öppna förskolan TilLiten!

Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn med funktionsnedsättning, och deras föräldrar.

Här anpassas leken efter ditt barns förmåga och du som förälder kan träffa andra i samma situation.

Möjlighet till samtal

På öppna förskolan TilLiten börjar vi varje tillfälle med en sångsamling och avslutar med fika och möjlighet till samtal. Vi som arbetar på TilLiten har varierade kompetenser och erfarenheter bland annat av habilitering och stödsamtal.

Var: FUB-huset på Lillatorpsgatan fredagar kl 10.00 till 13.00

Frågor: ulrika.vandenberg@brackediakoni.se, tel 031-50 26 10 
Läs mer på: brackediakoni.se/tilliten

Arrangör: Bräcke Diakoni i samarbete FUB Göteborg, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissionen, RBU och Tidigt Föräldrastöd.

Publicerad:
torsdag 30 augusti 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se