Personal inom LSS behöver mer kunskap

FUB och Autism & Aspergerförbundet tycker att personal som arbetar inom LSS behöver ha mer kunskap. Det handlar till exempel om personal som jobbar på korttids, daglig verksamhet och gruppbostäder. Vi vill att de ska få lära sig mer om utvecklingsstörning och autism. De behöver veta hur de ska ge stöd på ett bra sätt. Personen som har utvecklingsstörning eller autism har rätt att uppleva goda levnadsvillkor. Vi tycker att regeringen ska satsa pengar på ett LSS-lyft.

FUB har tillsammans med Autism & Aspergerförbundet skrivit till Åsa Regnér. Åsa Regnér är barn, äldre- och jämställdhetsminister i regeringen. Hon är också ansvarig för frågor som rör människor med funktionshinder. Guy Lööv som arbetar med Åsa Regnér tog emot FUB och Autism & Aspergerförbundets åsikter i dag. Läs mer under bilagor.

Publicerad:
torsdag 9 april 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se