Hoppa till innehåll

Personalkompetens i LSS-bostäder

Publicerad:

För ett år sedan skrev FUB till socialminister Lena Hallengren och riksdagen, om att personal i LSS-bostäder behöver mer kunskap. Regeringen gav uppdrag till Socialstyrelsen att under söka vilken kunskap som personal som arbetar i LSS-bostäder ska ha. Socialstyrelsen ska arbeta med det fram till mars 2021. Vi har skickat kunskaper och erfarenheter från FUB till Socialstyrelsen.

Läs hela brevet under Bilagor.

Läs mer

Under hösten 2019 skickade Riksförbundet FUB en skrivelse till socialminister Lena Hallengren och riksdagens socialutskott, där vi uppmärksammade kompetensbristerna hos baspersonal i bostad enligt LSS. I regleringsbrevet för 2020 fick Socialstyrelsen, glädjande nog, i uppdrag att göra en kartläggning och analys av kompetensen hos personal som arbetar i LSS-bostäder samt av vilka kompetensinsatser som erbjuds offentligt finansierade LSS-bostäder. Socialstyrelsen ska även undersöka om den nuvarande kompetensnivån bedöms vara tillräcklig, för att de boende ska ha en trygg och säker boendemiljö och om brister i kompetens och bemanning påverkar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder. Om undersökningen visar på brister i kompetensen ska Socialstyrelsen ge förslag på lämpliga åtgärder.

Uppdraget ska göras i samarbete med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 mars 2021. FUB skickade i slutet av augusti en skrivelse till Socialstyrelsen, där vi ger vår syn på frågor från Socialstyrelsen om LSS-insatserna bostad för vuxna och bostad för barn och unga.

Bilagor