Positiva nyheter i budgetförslaget

Riksförbundet FUB har den 20 september gått ut med ett pressmeddelande där förbundsordförande Thomas Jansson har kommenterat regeringens budgetförslag.

Bland annat föreslår regeringen höjt garantibelopp, högre övre gräns för bostadstillägg och minskad skatt. Dessutom föreslås ett statsbidrag under 2018 till habiliteringsersättning.

Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.

Läs mer i Thomas pressmeddelande här nedanför, klicka på Bilagor.

Publicerad:
torsdag 21 september 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se