Projekt om och med personer med utvecklingsstörning

Arvsfonden bjuder in till seminarium om projekt om och med personer med utvecklingsstörning.

Från traditionell omsorg till inflytande och delaktighet – en utmanande process

Professor Magnus Tideman har utvärderat 172 projekt som fått pengar under 1994 till 2011, projekt som handlar om barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (intellektuell funktionsnedsättning).

Onsdagen den 19 mars, klockan 13.00 på Nalen i Stockholm, berättar Magnus Tideman om sin undersökning. Vi får också höra erfarenheter från några av projekten.

Ännu finns platser kvar. På Arvsfondens webbplats finns mer information.

Publicerad:
fredag 28 februari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se