Projektet Begriplig text sprider kunskap om enklare texter

projektet Begriplig text lär vi oss mer om hur texter blir lättare att förstå – och sprider kunskapen till de som gör texter.

Våra deltagare med olika kognitiva funktionsnedsättningar testar texter. Det är av dem vi lär oss hur det ska bli bättre. Här nedanför finns fyra filmer om när våra deltagare möter de som har makt över texter.

Projektet Begriplig texts slutseminarium

Skriv det i kalendern redan nu! Den 19 juni 2019 har projektet Begriplig text ett slutseminarium. Hela dagen kommer handla om hur du kan skriva mer begripligt.

  • Lyssna till en panel av personer med lässvårigheter
  • Få information om hur projektet har arbetat
  • Hör om resultaten av projektet

Intresserad? Gör en föranmälan till begripligtext@dyslexi.org, så får du mer information under våren.

Ladda ner ett häfte från Begriplig text. I häftet finns exempelläsare för att visa hur du kan göra texter lättare för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Läs mer om projektet på www.begripligtext.se.

DyslexiförbundetAfasiförbundetAutism- & Aspergerförbundet och FUB arbetar tillsammans i projektet. Mike Malmer och Annika Öhrn från FUB och Klippan i Västerås är två av de deltagare som har varit med mycket i projektet.
Publicerad:
torsdag 31 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se