Psykisk hälsa

I en sammankomst för att finna fokusområden 2019 i en handlingsplan för staden, deltog ett 20tal personer  från verksamheterna i staden, projekten, RSM och FUBLidingö. Projektledare är Mikaela Dunberg. Detaljer under ”Läs mer”

Läs mer

Publicerad:
torsdag 18 oktober 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se