Rapport-släpp och fullsatta seminarier under Almedalsveckan

FUB ordnade flera seminarier under politikerveckan i Almedalen. På onsdag-eftermiddagen hade vi ett med temat existensminimum och ensamhet. Två viktiga rapporter från FUB presenterades.

Ombudsman Eva Borgström berättade om FUB:s rapport ”Ett gott liv” Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning. Läs rapporten i bilagan nedan.

Jurist Elisabet Langran berättade om ”Fångad i fattigdom”. Rapporten kom från FUB under våren och berättar om hur dålig ekonomi många personer med utvecklingsstörning har.

Seminariet var välbesökt. De fler än 100 pappersexemplar av rapporterna vi hade med oss tog slut under veckan.

Moderator var Anders Wieslander från Medis5. Anders är poet och musiker och inledde med ett kåseri om vad ett gott liv är.

FUB arrangerade också ett seminarium tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet om hur särskolor och träningsskolor kan bli bättre. Bland annat Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin deltog.

Läs mer om Almedalen på FUB:s Facebook-sida och på Störd och stolts Facebook-sida.

 

Läs mer

Publicerad:
måndag 7 juli 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se