Rätt till information och lärande hela livet

Deltagare från fjorton länder möttes i Ljubljana i Slovenien för att prata om rätten till information och  utbildning för personer med utvecklingsstörning.

De flesta europeiska länder har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ändå finns inte alltid information på lättläst.

Rätt till lättläst ska stå i lagen i alla europeiska länder, sa deltagarna på konferensen. 

Mötet var en avslutning på det europeiska projektet Creating Pathways to Lifelong Learning for Adults with Intellectual Disabilities (ungefär: ”Skapa Vägar till livslångt lärande för vuxna med utvecklingsstörning”. 

Lättläst är bra för alla andra också.

– Om jag kan göra information tillgänglig för alla, varför skulle jag göra den tillgänglig bara för mig själv? frågade Carolina García.

Carolina kommer från Spanien och arbetar med informationen som är lätt att läsa och förstå. Det är viktigt att personer med utvecklingsstörning själva är med och gör tillgänglig information, skriver Inclusion Europe. Läs mer i bilagan här nedanför.

FUB och Klippan är medlemmar i Inclusion Europe, med över 70 andra organisationer för och av personer med utvecklingsstörning.

Konferensen om rätten till information var en del av Inclusion Europes konferens som hålls varje år, Europe in Action. I år handlade det om åldrande. Klicka på Läs mer för att läsa mer om konferensen.

Läs mer

Publicerad:
tisdag 4 juni 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se